shutterstock_15070871634 (1)
shutterstock_15070871634 (1)

Kuumutatavad tubakatooted

Kuumutatav tubakatoode on uudne tubakatoode [1]
Kuumutatav tubakatoode on kombinatsioon elektroonilisest seadeldisest ja spetsiaalsest sigaretist. Põletamise asemel kuumutatakse seadeldises tubakat 350 kraadini. Suitsu asemel eritab kuumutatav tubakatoode aerosooli, mida kasutaja sisse hingab.

Kuumutatav tubakatoode ei ole sama mis e-sigaret. [2]

Mõlemad elektroonilised seadmed jäljendavad tavasigaretti, sellegipoolest ei ole kuumutatav tubakatoode sama mis e-sigaret.

Kuumutatava tubakatoote tarvitamise tervisemõjud

Kuigi kuumutatava tubakatoote puhul tubakas ei põle, ei ole ta tervisele ohutum kui tavasigaret.

Kuumutatavas tubakatootes leidub samu tervisele ohtlikke kemikaale, mida sisaldab ka tavasigaret. [3] sealhulgas nikotiini ja vingugaasi. Nii hingab inimene tubaka kuumutamisel tekkiva aerosooliga neid endale sisse. Seega võib kuumutatava tubakatoote tarvitamine sarnaselt tavasigareti tarvitamisele, suurendada mitmete haiguste tekke ja suremuse riski. [4]

Kuumutatud tubakatooted on turul alles uued. Nende lühi- ja pikaajaliste tervisemõjusid uuritakse ning järeldusi on praegu veel vara teha.[6] Sõltumatud uuringud peaksid tulevikus kindlasti välja selgitama kuumutatavate tubakatoodete ohutust ja ohtu tervisele. Samuti peab veel võrdlema nende tarbimise mõju tavapäraste tubakatoodete ja e-sigarettidega.

Kuumutatavas tubakatootes olev tubakas sisaldab nikotiini.

Nikotiin on tugev sõltuvust tekitav aine ja muudab kuumutatava tubakatoote sõltuvust tekitavaks tooteks. [7],[8] Nikotiinisõltuvus on võrdväärne heroiini või kokaiini sõltuvustugevusega. Nikotiini kasutamine noorukieas võib suurendada uimastisõltuvuse tekke riski täiskasvanueas. Oma nikotiinisõltuvuse suuruse saab teada vastates kuuele Fagerströmi testi küsimusele.

Parim valik sõltuvusest vabanemiseks, mida suitsetaja saab teha, on suitsetamisest ja nikotiinist täielikult loobuda. Kõige parema tulemuse annab see, kui loobuda ühekorraga ning kombineerida tubakast loobumise nõustamine ning nikotiinsõltuvuse ravi.

Vaata Maailma Terviseorganisatsiooni videot “Kuumutatavad tubakatooted: mis need on ja miks me neist räägime?”

Kuumutatavate tubakatoodete kohta levib vastukäivat infot.

Kuumutatavate tubakatoodete kohta levivasse infosse tuleb suhtuda kriitiliselt, kuna mängus on mitme poole ärihuvid. Oma seisukohtade kaitsmiseks kasutatakse nii demagoogiat kui ka puudulikult korraldatud uuringuid.

Mõned tubakatööstuse rahastatud uuringud on väitnud, et kahjustavate ja potentsiaalselt kahjulike koostisosade moodustumine ja kokkupuude nendega on võrreldes tavaliste sigarettidega märkimisväärselt väiksem. Seni puuduvad tõendid, et see tähendaks väiksemat riski inimese tervisele. Seetõttu on vaja vähenenud riski/kahjude väidete põhjendamiseks teha täiendavaid sõltumatuid uuringuid.

Tubakatootjad kasvatavad uudsete tubakatoodetega oma turgu

Järjest enam inimesi hoolib oma tervisest ja loobub suitsetamisest. Tubakatootjad mõistagi tahavad edasi elada ja kasumit teenida. Samal ajal luua tubakatööstusest kaasaegset ning tervist säästvat muljet. Selleks mõeldakse välja järjest uusi tooteid, millega käestlibisevat turgu hoida ja uusi kliente juurde kasvatada. Tasub teada, et kui tubakatootjad räägivad suitsetamisest loobumisest, kutsuvad nad tegelikult oma tarbijad tavasigarettide asemel kasutama uudseid tubakatooteid. See tähendab, et tarbija kindlustab enda tervise arvelt tubakatootjate sissetuleku. [9]

Magusad maitsed meelitavad tubakatoodete juurde noori

Sageli on tooted maitsestatud ning neid kasutades jäljendatakse tavasigareti suitsetamist. Lõhna- ja maitseainete lisamine aitab peita tubaka ebameeldivat loomulikku maitset ja tõsta toote atraktiivsust. Magusad maitsed nagu vanill, šokolaad, suhkruvatt jne meelitavad tubakatoodete juurde just noori ning uut klientuuri, keda tavaline tubakas muidu eemale peletaks.[10],[11]