bg21
bg21

Tubakast ja nikotiinist loobumise nõustamine

Tubakast ja nikotiinist loobumise edukus suureneb oluliselt siis, kui suitsetaja või muu tubakatoote tarvitaja saab nõu ja toetust professionaalselt nõustajalt. Nõustaja abil võib tubakast ja nikotiinist loobumise võimalus olla koguni mitmeid kordi tõenäolisem, kui üksi loobumist katsetades. Samuti on suurem tõenäosus spetsiaalsete ravimite kasutamisel.

Iga soovija võib tasuta abi saamiseks pöörduda nõustamiskabinetti, kus vastava ettevalmistuse saanud perearst, õde või ämmaemand annavad juhiseid ja tuge tubakast ja nikotiinist loobumise protsessis.

Tubakast ja nikotiinist loobumise nõustamiskabinetti on oodatud kõik tubaka- ja nikotiinitoodete tarvitajad.

Mida nõustamine endast täpsemalt kujutab?


Aktiivne võõrutamine kestab 2–3 kuud ning eeldab pidevat loobuja ja nõustaja omavahelist koostööd. Nõustamise protsess koosneb 5–6 seansist. Esmakordne nõustamine kestab 45–60 minutit, järgnevad seansid 15 minutit. Kui esmane nõustamine toimub silmast silma, siis edaspidine konsulteerimine võib toimuda ka telefoni või e-maili teel. Koostöö loobuja ja nõustaja vahel kestab 12 kalendrikuud.

Nõustamise hulka kuuluvad nõuanded, individuaalse loobumis- ja raviplaani koostamine, juhiseid taasalustamise vältimiseks ja sõltuvuse ravi. Esmase nõustamise käigus kinnistatakse loobuja motivatsiooni ja koos määratakse kindlaks loobumise tähtaeg ja pannakse paika nõustamis- ja raviplaan. Kokku lepitakse ka ajad järgmisteks kohtumisteks, mille ajal vesteldakse edusammude üle ja vajadusel korrigeeritakse loobumis- või raviplaani.

Tubaka ja nikotiini mittetarvitajaks saab loobuja 12 kuud pärast loobumise esimesest päeva.

Leia endale lähim nõustamiskabinet ning registreeri ennast nõustamisele!